News & Events

Màn hình LED chất lượng tại Hội trường 500 ghế Tầng 14 của Block nhà xây mới - Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Màn hình LED chất lượng tại Hội trường 500 ghế Tầng 14 của Block nhà xây mới - Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Chất lượng màn hình rõ - đẹp - bền - độ tin cậy cao - thời gian khai thác sử dụng bền lâu hơn, đóng góp các hội nghị hội thảo khoa học, trình chiếu các nội dung hội thảo chuyên đề cần màn hình rõ nét, hội nghị trực tuyến được hoàn hảo hơn.

More

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.