HOT Today

PA TECH
PA TECH - QSM512X8

PA TECH - QSM512X8

Flash sale: 3,800,000 đ/Chiếc
PA TECH - QSM-202

PA TECH - QSM-202

Flash sale: 1,200,000 đ/Chiếc
PATECH - QSM-303

PATECH - QSM-303

Flash sale: 2,300,000 đ/Chiếc
PATECH - QSM-303V

PATECH - QSM-303V

Flash sale: 2,400,000 đ/Chiếc
(ASIA)
PASGAO _ P1R2 + P1HT

PASGAO _ P1R2 + P1HT

Price: 12,300,000 đ/bộ
Flash sale: 8,000,000 đ/bộ
PASGAO _ P1R + P1HT

PASGAO _ P1R + P1HT

Price: 8,700,000 đ/bộ
Flash sale: 5,700,000 đ/bộ
PASGAO _ PAH-900 + PAH810

PASGAO _ PAH-900 + PAH810

Price: 6,600,000 đ/bộ
Flash sale: 4,200,000 đ/bộ
PASGAO _ PAW790 + PAH790

PASGAO _ PAW790 + PAH790

Price: 5,800,000 đ/bộ
Flash sale: 3,900,000 đ/bộ
SR256

SR256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,300,000 đ/Chiếc
Bộ lưu & chạy chương trình ánh sáng (Easy console) SHOWART _ Order code: 1308

Bộ lưu & chạy chương trình ánh sáng (Easy console) SHOWART _ Order code: 1308

Price: 5,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,600,000 đ/Chiếc
223XL

223XL

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,990,000 đ/Chiếc
PH-12A

PH-12A

Price: 5,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,900,000 đ/Chiếc
Compressor - MATRIX - 266XL

Compressor - MATRIX - 266XL

Price: 4,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,300,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Enhance - Bộ nâng tiếng _ SR520D

Price: 3,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,990,000 đ/Chiếc
Multi-effect _ SR-256

Multi-effect _ SR-256

Price: 4,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,300,000 đ/Chiếc
Auto Mixer - PC-808

Auto Mixer - PC-808

Price: 9,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,990,000 đ/Chiếc
Micro không dây _ BK-5200

Micro không dây _ BK-5200

Price: 7,800,000 đ/Bộ
Flash sale: 4,990,000 đ/Bộ
ICM _ IU-1008

ICM _ IU-1008

Price: 2,800,000 đ/Bộ
Flash sale: 1,990,000 đ/Bộ
Gooseneck microphone _ JD-4000

Gooseneck microphone _ JD-4000

Price: 2,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,200,000 đ/Chiếc
MOGAMI
MOGAMI _ MOGAMI 2806

MOGAMI _ MOGAMI 2806

Price: 63,000 đ/mét
Flash sale: 38,000 đ/mét

Đơn giá áp dụng số lượng đặt hàng từ 1 cuộn (100 m) trở lên

MOGAMI _ MOGAMI 2552

MOGAMI _ MOGAMI 2552

Price: 43,000 đ/mét
Flash sale: 25,000 đ/mét

Đơn giá áp dụng số lượng đặt hàng từ 1 cuộn (100 m) trở lên

MOGAMI _ MOGAMI 2932

MOGAMI _ MOGAMI 2932

Price: 445,000 đ/mét
Flash sale: 340,000 đ/mét
MOGAMI _ MOGAMI 3368

MOGAMI _ MOGAMI 3368

Price: 250,000 đ/mét
Flash sale: 190,000 đ/mét

Đơn giá áp dụng số lượng đặt hàng từ 1 cuộn (100 m) trở lên

MOGAMI _ MOGAMI 2524

MOGAMI _ MOGAMI 2524

Price: 110,000 đ/mét
Flash sale: 85,000 đ/mét

Đơn giá áp dụng số lượng đặt hàng từ 1 cuộn (100 m) trở lên

MOGAMI _ MOGAMI PP352TS06

MOGAMI _ MOGAMI PP352TS06

Price: 1,250,000 đ/sợi
Flash sale: 1,000,000 đ/sợi
MOGAMI - MOGAMI 2965

MOGAMI - MOGAMI 2965

Price: 120,000 đ/mét
Flash sale: 85,000 đ/mét

Đơn giá áp dụng số lượng đặt hàng từ 1 cuộn (250ft : ~ 76.2 m) trở lên

MUSICROWN
MUSICROWN - MEQ-230

MUSICROWN - MEQ-230

Price: 8,500,000 đ
Flash sale: 5,500,000 đ
Bộ đa xử lý (3 in - 6 Out) _ MUSICROWN _- DP-36

Bộ đa xử lý (3 in - 6 Out) _ MUSICROWN _- DP-36

Price: 14,900,000 đ
Flash sale: 9,300,000 đ
Bộ đa xử lý (4 in - 8 Out) _ MUSICROWN _- DP-48

Bộ đa xử lý (4 in - 8 Out) _ MUSICROWN _- DP-48

Price: 18,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 10,990,000 đ/Chiếc
MUSICROWN - MEP-120

MUSICROWN - MEP-120

Price: 17,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,000,000 đ/Chiếc
MUSICROWN - MPW-80

MUSICROWN - MPW-80

Price: 6,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,700,000 đ/Chiếc
AUDIOCENTER
Power amp - AUDIOCENTER _ DA-12.2

Power amp - AUDIOCENTER _ DA-12.2

Price: 37,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 31,000,000 đ/Chiếc
SUPERLUX
SUPERLUX _ DRK-681

SUPERLUX _ DRK-681

Price: 19,300,000 đ/Bộ
Flash sale: 9,900,000 đ/Bộ
SUPERLUX _ E-308

SUPERLUX _ E-308

Price: 2,900,000 đ
Flash sale: 1,900,000 đ
SUPERLUX -- E-326U/M PRO

SUPERLUX -- E-326U/M PRO

Price: 3,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 2,400,000 đ/chiếc
TENLUX / SUPERLUX - TOM'S PC

TENLUX / SUPERLUX - TOM'S PC

Flash sale: 800,000 đ/Chiếc
SUPERLUX _ CMH-8CH

SUPERLUX _ CMH-8CH

Price: 5,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,970,000 đ/Chiếc
SUPERLUX _ CMH-8G

SUPERLUX _ CMH-8G

Price: 12,500,000 đ
Flash sale: 9,950,000 đ
SUPERLUX -- CMH-8C

SUPERLUX -- CMH-8C

Price: 5,600,000 đ
Flash sale: 4,100,000 đ
CODE
DMX Controler - CODE _ FLAME-384

DMX Controler - CODE _ FLAME-384

Price: 47,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 21,200,000 đ/Chiếc
24 Ch Dimming Controler - CODE _ A24

24 Ch Dimming Controler - CODE _ A24

Price: 27,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 12,300,000 đ/Chiếc
12Ch Lighting Diming Controler - CODE _ A12

12Ch Lighting Diming Controler - CODE _ A12

Price: 12,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,400,000 đ/Chiếc
REAL Sound
REAL SOUND _ CLA-218B

REAL SOUND _ CLA-218B

Price: 26,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 19,500,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CLA-18B

REAL SOUND _ CLA-18B

Price: 18,800,000 đ
Flash sale: 13,700,000 đ
REAL _ MA-15

REAL _ MA-15

Price: 19,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 14,000,000 đ/Chiếc
REAL SOUND _ CA-8

REAL SOUND _ CA-8

Price: 12,300,000 đ
Flash sale: 9,000,000 đ
REAL SOUND _ CA-6

REAL SOUND _ CA-6

Price: 9,800,000 đ
Flash sale: 7,200,000 đ
REAL SOUND _ DS-1515

REAL SOUND _ DS-1515

Price: 21,700,000 đ/chiếc
Flash sale: 15,800,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DS-1520

REAL SOUND _ DS-1520

Price: 14,900,000 đ/chiếc
Flash sale: 10,800,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-920

REAL SOUND _ DFT-920

Price: 41,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,100,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-720

REAL SOUND _ DFT-720

Price: 28,600,000 đ/chiếc
Flash sale: 20,900,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ MS-15/2+

REAL SOUND _ MS-15/2+

Price: 13,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 9,500,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-420

REAL SOUND _ DFT-420

Price: 31,500,000 đ/chiếc
Flash sale: 23,000,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ MS-15/1+

REAL SOUND _ MS-15/1+

Price: 10,200,000 đ/chiếc
Flash sale: 7,400,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ DFT-320

REAL SOUND _ DFT-320

Price: 29,700,000 đ/chiếc
Flash sale: 21,600,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ MS-12-1+

REAL SOUND _ MS-12-1+

Price: 7,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 5,300,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-18B

REAL SOUND _ Mini-18B

Price: 26,400,000 đ/chiếc
Flash sale: 19,300,000 đ/chiếc
REAL SOUND - Mini-One

REAL SOUND - Mini-One

Price: 29,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 21,400,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ Mini-15B

REAL SOUND _ Mini-15B

Price: 25,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 16,600,000 đ/chiếc
REAL _ Mini-Two

REAL _ Mini-Two

Price: 25,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 18,500,000 đ/chiếc
REAL SOUND _ BW-515

REAL SOUND _ BW-515

Price: 12,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,300,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Enhance - Bộ nâng tiếng _ DCX-8000

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,400,000 đ/Chiếc
BES AUDIO
BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

Price: 19,400,000 đ
Flash sale: 11,600,000 đ
BES AUDIO - AMX-880

BES AUDIO - AMX-880

Price: 10,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 7,400,000 đ/Chiếc
BES AUDIO - PAW-4300C + PDE50C

BES AUDIO - PAW-4300C + PDE50C

Price: 18,700,000 đ/Bộ
Flash sale: 12,200,000 đ/Bộ
GESTTON
GESTTON -- EG-3200

GESTTON -- EG-3200

Price: 3,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 2,700,000 đ/chiếc
SUNRISE EXACT
SUNRISE EXACT _ Dây Loa 4 lõi x 4mm2

SUNRISE EXACT _ Dây Loa 4 lõi x 4mm2

Price: 229,000 đ/mét
Flash sale: 120,000 đ/mét

Số lượng đặt hàng từ 20m trở lên

SREXACT _ SPEAKER CABLE for PA 100V, TWISTED & SHIELD  2 X 2.5

SREXACT _ SPEAKER CABLE for PA 100V, TWISTED & SHIELD 2 X 2.5

Price: 48,000 đ/mét
Flash sale: 35,000 đ/mét

Số lượng đặt hàng từ 100 m trở lên

SUNRISE EXACT _ SPEAKER CABLE  2 X 2.11mm2

SUNRISE EXACT _ SPEAKER CABLE 2 X 2.11mm2

Price: 38,000 đ/mét
Flash sale: 28,000 đ/mét

Số lượng đặt hàng từ 100 m trở lên

SREXACT Dây loa _ 2X0.824mm2

SREXACT Dây loa _ 2X0.824mm2

Price: 15,000 đ
Flash sale: 11,000 đ

Số lượng đặt hàng từ 100m trở lên

SUNRISE EXACT _ SVP556S-PG

SUNRISE EXACT _ SVP556S-PG

Price: 51,000 đ/chiếc
Flash sale: 27,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SUNRISE EXACT _ SVP555S-PG

SUNRISE EXACT _ SVP555S-PG

Price: 48,000 đ/chiếc
Flash sale: 25,000 đ/chiếc
SREXACT _ SP101-CPA-BK-PG

SREXACT _ SP101-CPA-BK-PG

Price: 60,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SREXACT _ SP101-CPA-PG-RD

SREXACT _ SP101-CPA-PG-RD

Price: 60,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SREXACT _ SP102-CPA-PG

SREXACT _ SP102-CPA-PG

Price: 55,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SREXACT _ SP102-CPA-PG-RD

SREXACT _ SP102-CPA-PG-RD

Price: 55,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SUNRISE EXACT _ SP101-CPX-BK-PG

SUNRISE EXACT _ SP101-CPX-BK-PG

Price: 50,000 đ/chiếc
Flash sale: 35,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SUNRISE EXACT _ SP102-CPX-BK-PG

SUNRISE EXACT _ SP102-CPX-BK-PG

Price: 50,000 đ/chiếc
Flash sale: 35,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SREXACT _ SP110AP-G-C81-BK

SREXACT _ SP110AP-G-C81-BK

Price: 50,000 đ/chiếc
Flash sale: 25,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SREXACT _ SP116G-C81-BK

SREXACT _ SP116G-C81-BK

Price: 45,000 đ/chiếc
Flash sale: 25,000 đ/chiếc

Số lượng đặt hàng từ 10 chiếc trở lên

SUNRISE EXACT _ SC436G-T

SUNRISE EXACT _ SC436G-T

Price: 90,000 đ/sợi
Flash sale: 50,000 đ/sợi
ANGEKIS
ANGEKIS _ Blade 4K (U3-UFHD36-IP)

ANGEKIS _ Blade 4K (U3-UFHD36-IP)

Flash sale: 33,990,000 đ/Chiếc
ANGEKIS _ SABER U2

ANGEKIS _ SABER U2

Flash sale: 25,800,000 đ/Chiếc
Cleartalk (Wireless Charge) - ANGEKIS _ ASP-04

Cleartalk (Wireless Charge) - ANGEKIS _ ASP-04

Flash sale: 9,500,000 đ/Bộ
Cleartalk (Wired) -ANGEKIS _ ASP-05

Cleartalk (Wired) -ANGEKIS _ ASP-05

Flash sale: 8,200,000 đ/Chiếc
Cleartalk Anchor - ANGEKIS _ ASP-06

Cleartalk Anchor - ANGEKIS _ ASP-06

Flash sale: 4,990,000 đ/Chiếc
Cleartalk Daisy Chain (2 units) - ANGEKIS _ ASP-04D-2

Cleartalk Daisy Chain (2 units) - ANGEKIS _ ASP-04D-2

Flash sale: 19,800,000 đ/Bộ
Ceiling Mic HD  - ANGEKIS _ ASP-C-02

Ceiling Mic HD - ANGEKIS _ ASP-C-02

Flash sale: 13,900,000 đ/Bộ
FULL HD USB 2.0 Video Camera - ANGEKIS _ BLADE VS

FULL HD USB 2.0 Video Camera - ANGEKIS _ BLADE VS

Price: 22,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 17,990,000 đ/Chiếc
ANGEKIS _ One Touch (AOT-01N)

ANGEKIS _ One Touch (AOT-01N)

Flash sale: 18,990,000 đ
Compact One

Compact One

Flash sale: 11,700,000 đ
SE
SE _ V7 MC1

SE _ V7 MC1

Price: 3,500,000 đ
Flash sale: 2,990,000 đ
SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFT -- DE3M

SWITCHCRAFT -- DE3M

Price: 160,000 đ/Chiếc
Flash sale: 130,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- 35HDNAU

SWITCHCRAFT -- 35HDNAU

Price: 390,000 đ/Chiếc
Flash sale: 260,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- 3502AAU

SWITCHCRAFT -- 3502AAU

Price: 200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 140,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- 226

SWITCHCRAFT -- 226

Price: 280,000 đ/Chiếc
Flash sale: 180,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT _ 280

SWITCHCRAFT _ 280

Price: 252,000 đ/Chiếc
Flash sale: 110,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT _ 184

SWITCHCRAFT _ 184

Price: 325,000 đ
Flash sale: 220,000 đ
SWITCHCRAFT -- 297

SWITCHCRAFT -- 297

Price: 335,000 đ/Chiếc
Flash sale: 200,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- R3MZ

SWITCHCRAFT -- R3MZ

Price: 400,000 đ
Flash sale: 310,000 đ
SWITCHCRAFT -- R3FZ

SWITCHCRAFT -- R3FZ

Price: 410,000 đ/Chiếc
Flash sale: 320,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- AAA3MZ

SWITCHCRAFT -- AAA3MZ

Price: 145,000 đ/Chiếc
Flash sale: 120,000 đ/Chiếc
SWITCHCRAFT -- AAA3FZ

SWITCHCRAFT -- AAA3FZ

Price: 155,000 đ/Chiếc
Flash sale: 130,000 đ/Chiếc
SHOWART
Lighting DMX Controller - Showart _ 1302

Lighting DMX Controller - Showart _ 1302

Price: 9,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 4,300,000 đ/Chiếc
Lighting DMX Controller - Showart _ SO-1304

Lighting DMX Controller - Showart _ SO-1304

Price: 5,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,600,000 đ/Chiếc
Lighting Controller 48 Ch - Showart _ SO-1315

Lighting Controller 48 Ch - Showart _ SO-1315

Price: 12,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,500,000 đ/Chiếc
TASSO
Cross-Over TASSO _ TA22

Cross-Over TASSO _ TA22

Price: 3,400,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,400,000 đ/Chiếc
Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Enhance - Bộ nâng tiếng TASSO _ TA32

Price: 8,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,400,000 đ/Chiếc
TENDZONE
FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL)  - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

FEEDBACK ELIMINATOR (DUAL CHANNEL) - TEND Z.O.N.E _- AFC6-4

Price: 14,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,900,000 đ/Chiếc
JS PROFESSIONAL
JS PROFESSIONAL _ AIRON-512 + ESX15B

JS PROFESSIONAL _ AIRON-512 + ESX15B

Price: 66,200,000 đ/Bộ
Flash sale: 46,900,000 đ/Bộ
POSHING
RC-15PF

RC-15PF

Price: 13,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,990,000 đ/Chiếc
GOLDAUDIO
GOLD AUDIO - BLG-15A

GOLD AUDIO - BLG-15A

Flash sale: 6,900,000 đ/Chiếc
CR-TEC
POLARLIGHTS
GOLDBRIGHT
ACME
LUCKY TONE
LUCKY TONE - MA-260

LUCKY TONE - MA-260

Price: 5,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 4,900,000 đ/Chiếc
LUCKY TONE - MA-130

LUCKY TONE - MA-130

Price: 3,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,200,000 đ/Chiếc
LUCKY TONE - AB-5230WL + AB-WL + AB-2.4G

LUCKY TONE - AB-5230WL + AB-WL + AB-2.4G

Price: 4,500,000 đ/Bộ
Flash sale: 3,900,000 đ/Bộ
LUCKY TONE - USB-60

LUCKY TONE - USB-60

Price: 1,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,400,000 đ/Chiếc
QUE AUDIO
QUE AUDIO - QA22 BE + DAAD SHL

QUE AUDIO - QA22 BE + DAAD SHL

Price: 7,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,900,000 đ/Chiếc
QUE AUDIO - DA12 DE + DAAD SEL

QUE AUDIO - DA12 DE + DAAD SEL

Price: 6,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,600,000 đ/Chiếc
QUE AUDIO - DA12 BE + DAAD SHL

QUE AUDIO - DA12 BE + DAAD SHL

Price: 6,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,600,000 đ/Chiếc
QUE AUDIO - DA04 BE + DAAD SHL

QUE AUDIO - DA04 BE + DAAD SHL

Price: 4,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 4,000,000 đ/Chiếc
QUE AUDIO - QA22 BE + DAAD SEL

QUE AUDIO - QA22 BE + DAAD SEL

Price: 6,800,000 đ/Bộ
Flash sale: 5,600,000 đ/Bộ
DSPPA
N9
N9 _ N-15AQ

N9 _ N-15AQ

Price: 6,250,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,990,000 đ/Chiếc
L-FRANK
HYB126-5T

HYB126-5T

Price: 1,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 670,000 đ/Chiếc
HYB125-8T

HYB125-8T

Price: 1,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,170,000 đ/Chiếc
HYB125-6T

HYB125-6T

Price: 1,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 670,000 đ/Chiếc
HYB106-5T

HYB106-5T

Price: 800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 530,000 đ/Chiếc
BEILARLY
BEILARLY SRX-712

BEILARLY SRX-712

Price: 4,250,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,990,000 đ/Chiếc
BOWAY
BOWAY SRX-715

BOWAY SRX-715

Price: 9,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,400,000 đ/Chiếc
BOWAY _ WF-215

BOWAY _ WF-215

Price: 13,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,100,000 đ/Chiếc
BOWAY SRX-725

BOWAY SRX-725

Price: 14,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 9,800,000 đ/Chiếc
FOMIX
FOMIX - V8FX

FOMIX - V8FX

Price: 3,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 1,990,000 đ/Chiếc
FOMIX - LIKE8

FOMIX - LIKE8

Price: 4,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,400,000 đ/Chiếc
FOMIX - HM-1222FX

FOMIX - HM-1222FX

Price: 7,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 4,800,000 đ/Chiếc
GTP-860

GTP-860

Price: 14,800,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,600,000 đ/Chiếc
GTP-1222FX

GTP-1222FX

Price: 17,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 7,400,000 đ/Chiếc
BBS
BBS - B-158

BBS - B-158

Flash sale: 600,000 đ/Chiếc
BBS - B-148

BBS - B-148

Flash sale: 500,000 đ/Chiếc
BBS - B9

BBS - B9

Price: 680,000 đ/Chiếc
Flash sale: 500,000 đ/Chiếc
BBS - B3

BBS - B3

Price: 680,000 đ/Chiếc
Flash sale: 500,000 đ/Chiếc
BBS - EM-50

BBS - EM-50

Flash sale: 400,000 đ/Chiếc
BBS - EM-35

BBS - EM-35

Flash sale: 500,000 đ/Chiếc
BBS - MU-415

BBS - MU-415

Flash sale: 700,000 đ/Chiếc
BBS - U-737 + WCT-5500

BBS - U-737 + WCT-5500

Price: 13,600,000 đ/Bộ
Flash sale: 6,800,000 đ/Bộ
BBS _ U-970M+M886

BBS _ U-970M+M886

Price: 5,100,000 đ/Bo
Flash sale: 3,990,000 đ/Bo
BBS _ AT-37S

BBS _ AT-37S

Price: 1,100,000 đ/Chiếc
Flash sale: 800,000 đ/Chiếc
JTS
JTS - CX504

JTS - CX504

Flash sale: 2,700,000 đ/Chiếc
JTS - CM501

JTS - CM501

Flash sale: 1,700,000 đ/Chiếc
JTS - TX8

JTS - TX8

Flash sale: 400,000 đ/Chiếc
JTS - NX6

JTS - NX6

Flash sale: 1,500,000 đ/Chiếc
JTS - NX7S

JTS - NX7S

Flash sale: 996,000 đ/Chiếc
JTS - NX-7

JTS - NX-7

Flash sale: 1,700,000 đ/Chiếc
JTS - NX2

JTS - NX2

Flash sale: 1,700,000 đ/Chiếc
JTS - CX-08S

JTS - CX-08S

Flash sale: 1,300,000 đ/Chiếc
JTS - MK-636

JTS - MK-636

Flash sale: 700,000 đ
SHURE
SHURE - PROLOGUE 10L

SHURE - PROLOGUE 10L

Flash sale: 2,800,000 đ/Chiếc
SHURE - BG2.1

SHURE - BG2.1

Flash sale: 2,200,000 đ/Chiếc
SHURE - SM58

SHURE - SM58

Flash sale: 2,990,000 đ/Chiếc
UNIKA
UNIKA _ PCU-9VIU

UNIKA _ PCU-9VIU

Price: 7,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,950,000 đ/Chiếc
UNIKA _ PCU-9VI

UNIKA _ PCU-9VI

Price: 6,700,000 đ/Chiếc
Flash sale: 3,700,000 đ/Chiếc

(Giá ưu đãi áp dụng anh em làm show cho thuê âm thanh ánh sáng)

UNIKA _ PC-8V

UNIKA _ PC-8V

Price: 5,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,900,000 đ/Chiếc
UNIKA _ PC-8

UNIKA _ PC-8

Price: 4,300,000 đ/Chiếc
Flash sale: 2,400,000 đ/Chiếc
UNIKA - POWER 4800

UNIKA - POWER 4800

Price: 10,000,000 đ/Chiếc
Flash sale: 6,000,000 đ/Chiếc
deneb
DENEB _ DB-V6

DENEB _ DB-V6

Price: 16,200,000 đ
Flash sale: 7,900,000 đ
DENEB _ DB-610

DENEB _ DB-610

Price: 9,650,000 đ
Flash sale: 6,400,000 đ

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice, consultant, design or interested in a demo, please register your details