Micro không dây - Wireless Microphones

BES AUDIO
BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

BES AUDIO _ BW900R + BW900HT

Price: 24,900,000 đ
Flash sale: 13,900,000 đ
BES AUDIO - PAW-4300C + PDE50C

BES AUDIO - PAW-4300C + PDE50C

Price: 24,400,000 đ/Bộ
Flash sale: 16,000,000 đ/Bộ
SE
TSymbols
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay) True Diversity - TSymbols - AM100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay) True Diversity - TSymbols - AM100

Price: 15,400,000 đ/Bộ
Flash sale: 8,600,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát  micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6300

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6300

Price: 12,000,000 đ/Bộ
Flash sale: 8,600,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KH-6100

Price: 11,800,000 đ/Bộ
Flash sale: 6,400,000 đ/Bộ
Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KM-3100

Bộ micro không dây (1 bộ thu, 2 bộ phát micro cầm tay), Diversity - TSymbols - KM-3100

Price: 8,900,000 đ/Bộ
Flash sale: 5,000,000 đ/Bộ

Khám phá một giải pháp thành công!

 Tìm kiếm thông tin cụ thể?  Hay Qúy đối tác muốn thảo luận về dự án của qúy vị với chúng tôi và khám phá một giải pháp thành công?  Chúng tôi rất muốn nói chuyện với bạn.  Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi +84919339977 hoặc để lại thông tin của bạn để chúng tôi liên hệ.